Boprisutvecklingen

 

Oavsett om du lever i en parrelation eller om du är singel, så kan det vara intressant att reflektera över ett av de mest anmärkningsvärda fenomenen i Sveriges ekonomi de senaste tjugo åren. Vi talar då om den extrema prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Varför har svenska bostäder stigit så kraftigt i värde?

I och med inflyttning till städerna har konkurrensen ökat om de bostäder som finns i bra lägen. De går ju inte att skapa nya bostäder hursomhelst i en redan tätbebyggd stad. En annan starkt bidragande faktor är att Riksbanken valt att hålla styrräntan på historiskt låga nivåer under en längre tid. Med låga räntor på bolånen stiger priserna eftersom vi helt enkelt har råd att låna mer. Man ska dock vara medveten om att den prisuppgång vi haft i Sverige är dramatisk även internationellt. Det har lett till att många svenska hushåll har bland de högsta bolånen i världen i förhållande till hushållens inkomster. Det är ett ganska prekärt läge.

I praktiken hamnar man ofta på plus minus noll

I normala fall är det så att den som säljer en bostad med vinst köper en ny i samma del av landet. Om priserna ökat i samma hastighet även där så äts vinsten man gjorde vid sin egen försäljning upp av prisökning på den nya bostaden. Om man däremot går över från bostadsrätt eller hus till hyresrätt, eller flyttar till ett område där priserna inte ökat, kan man göra det som miljonär. Tyvärr har det inte byggts särskilt många hyresrätter i Sverige under de senaste 30 åren, och att byta till en sådan är ofta bara ett alternativ om man stått många år i bostadskö.

Det är också fördelaktigt att vara ett par som säljer två fastigheter för att köpa en gemensamt. Då kan båda ofta ta med sig en rejäl vinst in i det gemensamma projektet. Eller så kan ena parten använda en del av vinsten på sin försäljning till att betala av på lånet som partnern har på sitt boende. Då kan man få riktigt låga kostnader för sitt boende.

Ska man sälja eller hoppas på fortsatt uppgång?

Om du tror att du kan sälja din bostad med vinst, och inte måste byta till en i ett område där uppgången varit större, är det ett bra tillfälle att sälja nu. På vissa håll i landet har priserna sjunkit lite och det utan att räntorna stigit. Många bedömare menar att det kommer att komma räntehöjningar 2019, och då kommer det inte att gå att låna lika mycket som många husköpare gör idag. Ett argument för att bopriserna kanske inte kommer att falla dramatiskt inom överskådlig tid är att vi har befolkningsökning i Sverige samtidigt som väldigt få nya bostäder byggs.

Vad händer om räntorna stiger kraftigt?

Om du redan idag tycker att du betalar mycket i ränta är du säkert, som många andra svenskar, orolig för hur din ekonomi kommer att bli när räntorna stiger. Förhoppningsvis har du tagit lån med marginaler för räntehöjningar, men om du inte har det är det risk för att det blir besvärligt. Överväg att binda räntorna om du inte redan gjort det. Om det någon gång varit ett bra tillfälle att göra det så är det nu!

Om vi får ett kraftigt boprisfall i Sverige är det inte bara ett problem för enskilda hushåll utan dåligt för landet i stort. Det blir ett svårt läge för bankerna om människor som säljer sina bostäder inte kan få så mycket betalt att de kan betala tillbaka sina lån.