Hur ska man dela på kostnader och inkomster?

 

Det är ekonomiskt förmånligt att vara sambo. Det går vi in på i detalj i flera av texterna här på ekonomisys.se. Det är dock mycket mer komplicerat att planera ekonomin i en relation. Är du singel kan ingen annan göra anspråk på dina inkomster och du är ensam ansvarig för utgifterna. Om man gifter sig eller blir sambo måste man ha en diskussion om vilka utgifter och inkomster som ska vara gemensamma och vad som är personligt.

Delad eller gemensam ekonomi?

Att organisera hushållsekonomin när man har flera inkomster och både gemensamma och separata utgifter kan vara ganska komplicerat. Hur gör man det så att det blir rättvist, och vad är egentligen rättvist? Ena partnern kanske tjänar mer i lön, medan den andra utför “obetalda” sysslor i hemmet, hur värdesätts det? Man kan lägga upp det hela på många olika sätt men förenklat kan man säga att det handlar om fem olika grundmodeller:

  • Helt delad ekonomi. Det förutsätter att man inte har några större gemensamma kostnader och alltså separat boende. Vad var och en gör med sina pengar är inget som den andre lägger sig i.
  • Delvis delad ekonomi. Här delar man på gemensamma utgifter som till exempel hyra, mat och räkningar men man har också pengar man gör vad man vill med och kanske egna löpande utgifter.
  • Ekonomi delad utifrån storleken på inkomsten. Här delar man på gemensamma utgifter men den som tjänar mest tar en större andel.
  • Gemensam ekonomi. Alla pengar hushållet får in läggs i en gemensam pott och alla utgifter dras från den. Vad man ska köpa och inte bestäms då gemensamt.
  • Delvis gemensam ekonomi. En stor del av inkomsten går till en gemensam pott men var och en kan även använda pengar som inte ingår i den gemensamma potten.

Ett rimligt sätt att dela på kostnader om man inte har en helt gemensam ekonomi kan vara att den som har största behållning av det man köper betalar en större del. Handlar det om en fotbollsresa och det egentligen bara är din partner som gillar fotboll ska du kanske inte behöva ta en lika stor del av kostnaden. Eller så anser man helt enkelt att sådant jämnar ut sig i långa loppet.

När behövs äktenskapsförord?

Ett argument för att inte ha helt delad ekonomi är att många relationer faktiskt inte håller. Att ha delad ekonomi om man vet att man kommer att dela ålderdomen och ta hand om varandra livet ut är rimligt. Men om en relation inte är riktigt lika självklar kan det vara smartare att inte dela sådant som egendom, kommande arv och eventuell förfogenhet man har innan man går in i en relation. Vid giftermål är det ofta så att sådant delas per automatik och om man inte vill det behöver man skriva ett så kallat äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är helt enkelt ett avtal som reglerar vem som äger vad i händelse av separation.