För- och nackdelar med att vara sambo

 

När det handlar om ekonomi innebär samboskapet många stora fördelar, om vi pratar om ekonomi. I alla fall när relationen fungerar som den ska. Men det är också ganska vanligt att det framförallt är ena parten i relationen som drar nytta av dessa fördelar.

Det är en stor ekonomisk fördel att kunna dela på utgifter

Hus och lägenheter blir i regel billigare per kvadratmeter ju större de är. Ett par bor därför billigare än en singel, även om de behöver ett lite större boende. Det är också en fördel att kunna dela på internet, el, vatten och andra fast kostnader. För ett par som kan samåka i vardagen lönar det sig snabbt med en bil, men som singel får man ofta välja kollektivtrafik. Även om man har en enklare bil och inte använder den till vardags så kostar försäkringar och parkeringsavgifter mer än man kanske har råd med ensam.

Som ensamstående är du väldigt sårbar om du skulle bli sjuk eller drabbas av någon annan form av inkomstbortfall. Som par har man helt enkelt fler möjligheter att vidta åtgärder när det händer oförutsedda saker.

Ekonomiskt ojämlika relationer

I en relation som inte är jämlik kan det hända att den ena parten har mer att säga till om hur den gemensamma ekonomin ska användas. Om någon i relationen har dyra intressen kan det också bli så att en större del av överskottet varje månad går till något som egentligen bara en person är intresserad av. Ett annat exempel på en ekonomisk obalans som kan uppstå är när ena parten har lång resväg till sin släkt, och hela familjen får bära kostnaderna för resorna. En så enkel grej som att den ena parten i ett förhållande bara äter hälften så mycket som sin sambo och helt enkelt är “billigare i drift” i det avseendet innebär att den som äter mer får en fördel av att man har delad ekonomi.

Ett annat ekonomiskt problem i samboförhållanden kan vara att den ena parten går ner i arbetstid, vilket leder till lägre pension och sämre karriärmöjligheter. Det kan vara en stor fördel för hushållet, eftersom den hemmavarande partnern får mer tid till sådant som familjen kan spara pengar på. Detta kan vara bra för alla, så länge relationen håller, men kan bli ett problem för den som fått göra en större ekonomisk uppoffring ifall att relationen tar slut.